Bentley View

Bentley View

Miễn phí
Bentley View là một người tự do DGN xem, DWG xem, và tôi-người mẫu xem
Người dùng đánh giá
4.0  (14 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Bentley View là một người tự do DGN xem, DWG xem, và tôi-người mẫu xem. Đó là một công cụ cho dự án đó cần một lực xem, đo, và in ứng dụng cho MicroStation, AutoCAD, hay lai dự án lợi dụng tôi-người mẫu.
Với một cài người dùng căn cứ vào hàng triệu, Bentley View là một trong những biến rộng rãi nhất từng được tự do CAD khán giả trên thế giới.
Bentley View cung cấp cao diễn môi trường để mở thiết kế sơ của tất cả các loại, kể cả DGN, DWG, DXF, raster, hay là được kết cấu hỗn hợp. Bentley View hoạt động qua dạng tập tin bản quá, nên cho dù anh DWG các tập tin trong R11 định dạng, AutoCAD 2008, hay gì đó ở giữa, Bentley View mở tất cả bọn họ.
Thông tin được cập nhật vào: