Bentley View

Bentley View

رایگان
Bentley View رایگان DGN بیننده DWG بیننده و i-model viewer
امتیازدهی کاربر
4.0  (14 رأی)
رأی شما
نمره
3.6
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
این برنامه 1 جایره دریافت کرد
Bentley View رایگان DGN بیننده DWG بیننده و i-model viewer. این یک ابزار برای پروژه های که نیاز به یک قدرتمند مشاهده, اندازه گیری و چاپ نرم افزار برای MicroStation های AutoCAD یا ترکیبی پروژه با استفاده از i-مدل های.
با نصب یک پایگاه کاربر در میلیون Bentley View یکی از مهمترین و به طور گسترده ای استفاده می شود رایگان CAD بینندگان در جهان است.
Bentley View بالا را فراهم می کند عملکرد محیط زیست برای باز کردن فایل های طراحی از همه نوع از جمله DGN های DWG های DXF های شطرنجی یا ترکیبی. Bentley View با این نسخهها کار در سراسر فرمت فایل, نسخه, هم, بنابراین آیا شما DWG فایل ها در R11 فرمت AutoCAD 2008 و یا چیزی در میان Bentley View باز می شود همه آنها را.
اطلاعات به روز شده در: